Metal Art Work » Bracelet - Silver 1975

Bracelet - Silver 1975 © Laurent - Max De Cock Bracelet - Silver 1975 © Laurent - Max De Cock Bracelet - Silver 1975 © Laurent - Max De Cock

Bracelet cast gold-pearl-diamond 1976

Made in atelier Anthony Antwerp